Levnedsberetninger
-
om 100 kvinder og deres 178 uægte børn


Udarbejdet af Agnete Birger Madsen i forbindelse med forskningsprojektet og ph.d. afhandlingen:
Levevilkår for ugifte mødre og uægte børn på landet i 1800-tallets Danmark – belyst ud fra en undersøgelse af uægte børn og deres mødre i to jyske landsogne 1835 – 1880

Afhandlingen kan læses i Agnete Birger Madsens bog: "Karen Sophies barselsfærd", Kvindemuseets forlag 2005.
Man kan få mere at vide om forfatteren på www.uaegte.dk

Udgangspunktet er de ugifte mødre, der er registrerede i to sognes kirkebøger. Mod syd Janderup, hvor der blev født meget få uægte børn, og mod nord Sct. Hans, hvor der blev født rigtig mange børn uden for ægteskab.
Alle oplysninger om hver person er samlet i levnedsberetningerne nedenfor. Disse er en vigtig del af det analysemæssige grundlag for ph.d. afhandlingen og bogen "Karen Sophies barselsfærd" og er således at betragte som forfatterens arbejdsredskab.

Levnedsberetningerne er organiserede efter sted og tid:
J1 - J17 er 17 kvinders og deres børns levnedsberetninger fra Janderup 1835-1880.
S1 - S12 er 12 kvinders og deres børns levnedsberetninger fra Sct. Hans i 1830’erne.
S13 – S45 er 33 kvinders og deres børns levnedsberetninger fra Sct. Hans i 1850’erne.
S46 – S83 er 38 kvinders og deres børns levnedsberetninger fra Sct. Hans i 1870’erne.